Historia PDF Drukuj Email


I. Historia PMK w Marly od kanonicznego założenia w 1950 roku
2-go czerwca 1950 roku na prośbę Zjazdu Katolików Polskich w Szwajcarii, Protektor Uchodźstwa Polskiego, Ksiądz Biskup Józef Gawlina z Rzymu(w porozumieniu z Księdzem Biskupem Francois Charri?re z Fryburga i Księdzem Arcybiskupem Filipem Bernardini, ówczesnym nuncjuszem w Szwajcarii) powołał do istnienia Polską Misję Katolicką w Szwajcarii, powierzajćc jej kierownictwo Ojcu Profesorowi M. J. Innocentemu Bocheńskiemu O. P.


Akt erekcyjny Polskiej Misji Katolickiej w Marly

Dzięki Bożej Opatrzności, Polacy ufundowali wkrótce własnym li tylko wysiłkiem kaplicę i dom dla Misji w Marly: Chemin des Falaises 12, 1723 Marly.


Nasza Misja, założona przez Ojca Bocheńskiego, ma już 60 lata! Będąc Biskupem odwiedzać ją Ojciec Święty Jan Paweł II. W Lublinie wydana została książka o Polskiej Misji w Szwajcarii, komentująca jej historię i wydarzenia z nią związane. Na ostatniej stronie tej ksi��ki jest umieszczony oficjalny Statut Misji-Richtlinien podpisany przez Prymasa Polski Kardynała J.Glempa i Przewodniczącego Episkopatu Szwajcarii Biskupa A. Graba w dniu 18.10.1999r. w Rzymie. Jej bazą materialną: kaplice oraz dom, w którym mieszka Ksiądz Rektor, pozostawili nam w spadku ci, którzy byli tu przed nami. Postępująca sekularyzacja, a często tej opuszczanie Kościoła i nie płacenie podatku, zwłaszcza gdy ten jest dobrowolny (np. kantony Genewa czy Neuchatel), zubaża Kościół lokalny i powoduje, że sami musimy wziąć los w swoje ręce. Kierowanie sprawami ekonomicznymi przyjęła na siebie Rada Ekonomiczna Misji, a środki na jej utrzymanie bieżące oraz działalność pozwalającą przede wszystkim na oficjalne przebywanie Księdza z Polski w Misji zapewniamy przez :


Fundację im. Ojca Bocheńskiego
i
Stowarzyszenie Przyjacił Polskiej Misji Katolickiej
w Marly


II . Historia Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly

W związku z wciąż pogorszającą się sytuacją finansową Kościoła w Szwajcarii, Polska Misja Katolicka w Marly znalazła się wręcz na progu likwidacji. Szwajcarskie władze kościelne odmówiły bowiem jej finansowania, a "Migratio" wymówiło Księdzu Rektorowi umowę o pracę, wstrzymując przy tym wszelkie dotacje. Zmusiło to Księdza do wystąpienia o przyznanie mu należnego zasiłku dla bezrobotnych (curiosum w skali światowej). Misja została więc skazana na samofinansowanie mimo, że Polacy w zasadniczej większości rzetelnie płacą podatek kościelny na rzecz Kościoła w Szwajcarii. Z tego pochodziły i nadal pochodzą fundusze m.in. na finansowanie innych misji obcojęzycznych. Wobec tej sytuacji - i właśnie w tym celu - powstała idea stowarzyszenia dla ratowania Misji-Matki, której działalność trwa już prawie 60 lat. Chodzi przecież o nie lada dziedzictwo naszych poprzedników.

Na walnym zebraniu założycielskim w dniu 19.10.2003 roku zostało, zatem ustanowione Stowarzyszenie Przyjacił Polskiej Misji Katolickiej w Marly, a na walnym zebraniu wyborczym w dniu 17.01.2004 roku przyjęto statut i uchwalono zarząd. Tym samym Stowarzyszenie uzyskało podstawy formalno-prawne, niezbędne do realizacji swojego celu. Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w dniu 18.09. 2004 roku. wniesiono poprawki do statutu, aby go dostosować do wymogów, jakie postawiła Federacja Katolików Romańskich. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru handlowego i w dniu 26.01.2005 uzyskało osobowość prawną.


Ojca Bocheńskiego, ma już 60 lata! Będąc
Biskupem odwiedzać ją Ojciec Święty Jan Paweł II. W Lublinie wydana została książka o Polskiej Misji w Szwajcarii, komentująca jej historię i wydarzenia z nią związane. Na ostatniej stronie tej ksi��ki jest umieszczony oficjalny Statut Misji-Richtlinien podpisany przez Prymasa Polski Kardynała J.Glempa i Przewodniczącego Episkopatu Szwajcarii Biskupa A. Graba w dniu 18.10.1999r. w Rzymie. Jej bazą materialną: kaplice oraz dom, w którym mieszka Ksiądz Rektor, pozostawili nam w spadku ci, którzy byli tu przed nami. Postępująca sekularyzacja, a często tej opuszczanie Kościoła i nie płacenie podatku, zwłaszcza gdy ten jest dobrowolny (np. kantony Genewa czy Neuchatel), zubaża Kościół lokalny i powoduje, że sami musimy wziąć los w swoje ręce. Kierowanie sprawami ekonomicznymi przyjęła na siebie Rada Ekonomiczna Misji, a środki na jej utrzymanie bieżące oraz działalność pozwalającą przede wszystkim na oficjalne przebywanie Księdza z Polski w Misji zapewniamy przez :Fundację im. Ojca Boche�skiego

i

Stowarzyszenie Przyjaci� Polskiej Misji Katolickiej

w Marly


II . Historia Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly


W związku z wciąż pogorszającą się sytuacją finansową Kościoła w Szwajcarii, Polska Misja Katolicka w Marly znalazła się wręcz na progu likwidacji. Szwajcarskie władze kościelne odmówiły bowiem jej finansowania, a "Migratio" wymówiło Księdzu Rektorowi umowę o pracę, wstrzymując przy tym wszelkie dotacje. Zmusiło to Księdza do wystąpienia o przyznanie mu należnego zasiłku dla bezrobotnych (curiosum w skali światowej). Misja została więc skazana na samofinansowanie mimo, że Polacy w zasadniczej większości rzetelnie płacą podatek kościelny na rzecz Kościoła w Szwajcarii. Z tego pochodziły i nadal pochodzą fundusze m.in. na finansowanie innych misji obcojęzycznych. Wobec tej sytuacji - i właśnie w tym celu - powstała idea stowarzyszenia dla ratowania Misji-Matki, której działalność trwa już prawie 60 lat. Chodzi przecież o nie lada dziedzictwo naszych poprzedników.

Na walnym zebraniu założycielskim w dniu 19.10.2003 roku zostało, zatem ustanowione Stowarzyszenie Przyjacił Polskiej Misji Katolickiej w Marly, a na walnym zebraniu wyborczym w dniu 17.01.2004 roku przyjęto statut i uchwalono zarząd. Tym samym Stowarzyszenie uzyskało podstawy formalno-prawne, niezbędne do realizacji swojego celu. Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w dniu 18.09. 2004 roku. wniesiono poprawki do statutu, aby go dostosować do wymogów, jakie postawiła Federacja Katolików Romańskich. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru handlowego i w dniu 26.01.2005 uzyskało osobowość prawną.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly © 2009